// a raper// a raper// a raper// a raper

երկաթյա ոտքով և սրտով ռեփերը արցախից

// a rapper// a rapper// a rapper// a rapper

Լյոկա

երկաթյա ոտքով և սրտով ռեփերը արցախից